Khu Vui chơi giải trí Vincom Royalcity

Trang thông tin điện tử Khu vui chơi giải trí Vincom

Sân Băng


Thời gian : 9h30 – 22h hàng ngày

*KH: Khách Hàng

 Loại vé  KH > 140cm  KH từ 80 – 140cm Khán giả / Giám hộ
 Thứ 2 – Thứ 6 170.000 VND 100.000 VND 30.000VND
 Thứ 7 – CN & Ngày lễ 220.000 VND 150.000 VND 30.000VND
 Khách nhóm 3+ Giảm 5% (vé vào cửa)
 Khách nhóm 5+ Giảm 10% (vé vào cửa)
 Khách nhóm 10+ Giảm 15% (vé vào cửa)
 Phí thuê giày và công cụ hỗ trợ
  Giày trượt băng 50.000 VND/đôi
  Chim cánh cụt 60.000 VND/con
 Hải cẩu 90.000 VND/con

Lưu ý:

*Giám hộ không tham gia trượt băng. Quý khách có thể mua tối đa 2 vé giám hộ/ 1 vé trẻ em có chiều cao <140cm

 Thẻ hội viên Sân băng
 1 tháng 1.500.000 VND (miễn phí thuê giày)
 3 tháng 3.500.000 VND (miễn phí thuê giày)
 6 tháng 5.500.000 VND (miễn phí thuê giày)
 12 tháng 9.000.000 VND (miễn phí thuê giày)
 Khóa học trượt băng (10 buổi x 60 phút/ buổi)
 Cơ bản 1 & 2 – HLV Việt Nam 1.100.000 VND (bao gồm vé vào cửa và giày)
 Cơ bản 1 & 2 – HLV nước ngoài 1.550.000 VND (bao gồm vé vào cửa và giày)
 Nâng cao 1/2 – HLV nước ngoài 1.650.000 VND
 Lớp 1 kèm 1 – HLV Việt Nam (1 buổi) 250.000 VND (bao gồm vé vào cửa và giày)
 Lớp 1 kèm 1 – HLV nước ngoài (1 buổi) 500.000 VND (bao gồm vé vào cửa và giày)
 Khóa 1 kèm 1 – HLV Việt Nam 2.200.000 VND (bao gồm vé vào cửa và giày)
 Khóa 1 kèm 1 – HLV nước ngoài 4.500.000 VND (bao gồm vé vào cửa và giày)
 Lớp học Hockey
Lớp học  Số buổi  KH >140cm KH từ 80-140cm
Cơ bản Trẻ em 8 buổi – Người lớn 5 buổi 725.000 VND 840.000 VND
Nâng cao 10 buổi 1.450.000 VND 1.200.000 VND
Vincom Hockey Academy 1 buổi 70.000 VND 55.000 VND
(miễn phí thuê giày và đồ bảo hộ)
Scroll To Top